ਫਲ

  0
  1173
  fruits
  Punjabi Akhar:

  Meaning: Fruits
  Pronunciation: Phal