ਸ਼ਰਬਤ

  0
  176
  ਸ਼ਰਬਤ
  Punjabi Akhar:

  Meaning: Syrup
  Pronunciation: Sharbat

  ਸ਼ਰਬਤ